IN BODY

Bli medveten 

Att få resultat svart på vitt och bli medveten om dina styrkor och svagheter är oftast den bästa motivationen för att lyckas med en förändring. Inget utrymme ges för generaliseringar eller bortförklaringar. 


VAD BESTÅR DU AV?

Med hjälp av en InBody mätning får du reda på kroppens kärnkomponenter – fetter, protein, mineraler och vatten. Det ger en inblick i din allmänna hälsa – hur kroppen mår på insidan. 

 

ANALYSERAR RÄTT

Analysen från InBody scanningen visar dina styrkor och svagheter på ett enkelt och försåtligt sätt. Gemensamt kan vi skapa ett hälsovärde och rekommendationer för vad du behöver förändra för att få en bättre hälsa. På så vis sätter vi personlig mål för dig, som du kan lyckas med. 

InBody – vad din kropp består av

Muskler – fett – vatten  

Med hjälp av en InBody scanning kan du mäta din kroppssammansättning väldigt detaljerat. Genom att se på din kroppssammansättning kan vi snabbare nå ett resultat och få en bättre grund att utgå ifrån. Med denna scanning bryter du ner kroppen i dess kärnkomponenter – fett, protein, mineraler och vatten. Den beskriver din vikt mer exakt och ger en bättre inblick i din allmänna hälsa.    

Baserat på din kroppsscanning kan du få kost- och träningsupplägg som är helt individuella för att ge de bästa resultatet.  

Du kan följa dina resultat med enkla tabeller som både du och din PT kan se i InBodys App.  Denna App är helt gratis för dig som kund att använda och ladda ner. Och det är även här alla dina testvärden landar.  

Med regelbundna mätningar kan du enkelt följa resultatet på de kostförändringar och träningsupplägg du gör. Vi rekommenderar att du scannar dig med ca 6 – 8 veckors mellanrum. på så sätt får du optimal vägledning på om du är på rätt väg eller om strategin och upplägget behöver ändras. 


InBody är den mest exakta på marknaden när det gäller kroppsmätningar. Den ger en noggrannhet på 98,6 % in man jämför med en DEXA scanning.  

Att få det ”svart på vitt” vad kost och träning gör för dig är den bästa motivationen för att lyckas med en förändring. Inget utrymme ges för generaliseringar eller bortförklaringar. 

Du får reda på vad som är fett, muskler, vätska och hur dina värden ser ut för det Viscerala fettet ”det farliga fettet” Du får ett riktvärde som visar vilken nivå du har och hur du mår. Skalan här är: 1-4 Toppen 5-9 Bra 10-14 Riskzon 15-20 Stor fara.  Du ser också tydligt var på kroppen fettet och musklerna sitter, om du är ojämn i höger eller vänster sida. Din kropp delas in i 5 olika delar, höger och vänster arm och ben och center.  

Analysen av din kroppssammansättning kan visa väldigt detaljerade förändringar i fettmassa, muskelmassa och kroppsfettprocent. Din vikt är inte oviktig på något sätt, men med en InBody scanning kan vi jobba med så många fler parametrar som gör att vägen till resultat blir enklare och lättare att förstå för dig som kund.  

Historian bakom InBody