Kan vi skapa friska medarbetare kan vi också skapa trivsamma, attraktiva och hållbara företag

Vi kartlägger företagets hälsa!

Genom en noggrann analys av medarbetarna kan vi hitta enkla åtgärder utefter vad nuläget visar.

Vi tar fram en plan för hur företaget kan arbeta med hälsofrämjande arbete på lång sikt.  

VAD KOSTAR EN SJUKSKRIVNING? 

Om man räknar med att en anställd har 30 000 kr i månadslön kostar det ca 500 kr för företaget att den anställda är sjukfrånvarande och ca 2000 kr att ta in en ersättare före den samma person. om vi nu leker med tanken att det är ett företag med 10 anställda så springer snart kostnaderna iväg. Vi har nedan ställt upp ett scenario med 10 anställda med en genomsnittlig lön på
30 000 kr / månad och med 7 sjukdagar på ett år.

Företagets beräknade sjuklönekostnad per år: 67 000 kr / år
Företagets beräknade totala kostnad per år: 123 000 kr / år
+
Beräknade kostnader för ersättare 145 000 kr / år

Som man ser på siffrorna ovan så springer det snabbt iväg i kostnader. Detta bevisar på hur kostnadseffektivt det är att investera i en frisk och hälsosam personal. Man bör även tillägga den tid det tar för företaget att ta in och få igång en ersättare för den sjukfrånvarande personalen. Vilket i sin tur leder till mer stress och förseningar i företaget. 

Så här räknar vi på sjuklön

80% av grundlönen (dag 2-14)
10% av grundlönen (dag 15-90)

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som en anställd är sjuk, utom den första sjukdagen, detta är karensavdrag.

För dag 15 och framåt får den anställde sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt flera kollektivavtal betalar arbetsgivaren 10% av lönen mellan dag 15-90.

så här räknar vi total kostnad

Sjuklön Semesterlön (12% av grundlön)
Arbetsgivaravgift (31% av lön)
Fasta utgifter (20% av grundlön)

Fasta utgifter är t.ex. hyror, abonnemang och licenser. Det kan även innefatta andra kostnader, t.ex. nedsatt produktivitet och försening i leveranser. 

SÅ HÄR 
ARBETAR
VI MED
FÖRETAG
OCH
FRISKVÅRD 

KARTLÄGGNING

Varje medarbetare får göra en kroppsscanning, rörelseanalys och en hälsoenkät. Utifrån resultatet av nuläget tar vi fram en plan för hur företaget kan nå en bättre hälsa hos medarbetarna

MEDVETENHET

Vi ökar medvetenheten om vad regelbunden träning och näringsriktig kost kan påverka prestationer, både på arbetet och utanför arbetet. Bli din egna medicin mot sjukskrivningar. 

UPPFÖLJNING

Kan vi höja frisknärvaron och skapa en bättre hälsa hos medarbetarna kan vi också öka produktiviteten och minska kostnader som annars hade riskerat att öka. Med uppföljning gör vi det mätbart. Vi följer med hela vägen fram till mållinjen. 

Stegen till framgångsrik företagsfriskvård

KARTLÄGGNING

Scanning

Rörelseanalys

Hälsoenkät

HÄLSOPLAN

Nuläge

Målbild

Strategi

GENOMFÖRANDE

Föreläsning

Träning 

Kostrådgivning

Coaching

UPPFÖLJNING

Scanning

Rörelseanalys 

Hälsoenkät 


TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION 

VÅRA REFERENSER OCH SAMARBETSPARTNERS

Vi är verkligen stolta över våra referenser och samarbetspartners . Ni är välkomna att höra av er till dem om ni har frågor hur vi jobbar och samarbetar med dem.

WOS Städ erbjuder kvalitets städning för företag stora som små

Klubben med mycket kärlek!

Vellinge Golfklubb är en väletablerad golfklubb som erbjuder en 18-håls anläggning med hög trivselfaktor!

Nutrition Data är ett professionellt program för dietister, kostrådgivare och personliga tränare .

Med InBody slipper vi chansa. Här får vi precisa resultat till våra kunder. Och på så sätt även ett effektivt verktyg som leder oss rätt